Facebook Google + Youtube
MENU
Cáp máy in 1.5m Winet

Cáp máy in 1.5m Winet

Winet usb printer data line high-speed square cable connection line extension

Winet UPR20-15 là cáp kết nối máy tính và máy in dài 1.5m
Liên hệLiên hệVNĐ
Cáp máy in 3m Winet

Cáp máy in 3m Winet

Winet usb printer data line high-speed square cable connection line extension

Winet UPR20-30 là cáp kết nối máy tính và máy in dài 3m
Liên hệLiên hệVNĐ
Cáp máy in 5m Winet

Cáp máy in 5m Winet

Winet usb printer data line high-speed square cable connection line extension

Winet UPR20-50 là cáp kết nối máy tính và máy in dài 5m
Liên hệLiên hệVNĐ
Cáp máy in 10m Winet

Cáp máy in 10m Winet

Winet usb printer data line high-speed square cable connection line extension

Winet UPR20-100 là cáp kết nối máy tính và máy in dài 10m
Liên hệLiên hệVNĐ